Merlyn
Arian
MTÜ NUKUFILMI LASTESTUUDIO on Eesti esimene ja seni suurim õpikeskkond, mis loodud animatsiooni huvihariduse süvendatud omandamiseks. Õppida saavad nii lapsed, noored kui täiskasvanud.
Huvikoolis õpib ligi 100 õpilast, lisaks osaleb aastas ca 5000 filmihuvilist erineva pikkusega animatöötubades, sünnipäevadel,
õpetajate- ja meeskonnakoolitustel
Animailm on loominguline ja põnev.
Tule tee proovi!
Asume Tallinnas, Pärnu mnt 154, ARS'i ja Eesti Loto maja vahel

asukohakaart Pärnu mnt