Merlyn
Arian

A. H. Tammsaare Muuseumi ja Nukufilmi Lastestuudio ühine haridusprogramm „Elavad pildid: A. H. Tammsaare teoste visuaalne sõnum kaasajas“ aitab õpilastel iseseisvalt analüüsida ja tõlgendada Tammsaare tekste, arendada interdistsiplinaarset ja metafoorset mõtlemist, kirjandusliku loo visualiseerimist. Haridusprogramm toetab gümnaasiumide kirjanduse õppekava valikkursusi „Kirjandus ja film“ ning „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“.

Sõltuvalt klassi suurusest valmivad õpilastel grupitööna umbes minutipikkused animatsioonid. Filmide jagamisõigus jääb koolile, osalenud õpilastele, muuseumile ja Nukufilmi Lastestuudiole.

PROGRAMMI KESTUS 4 TUNDI


Haridusprogrammi eesmärk on pakkuda põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumi õpilastele integreeritud lähenemisvõimalust A.H. Tammsaare elule ja loomingule, tutvustada animatsiooni kui huvitavat ja arendavat töövahendit, mis aitab kaasa visuaalse kirjaoskuse süvendamisele. Programm sisaldab rühmatööd, stsenaariumi koostamist, animeerimist, montaaži, helindamist ning analüüsi. 

Muuseumipäeva alustab Tammsaare elu ja loomingut tutvustav ekskursioon. Sellele järgneb animatsiooni erinevate liikide ja põhitõdede tutvustamine. Õpilased jaotuvad gruppidesse ja alustavad tööd stsenaariumi ning materjalidega. Valitakse taustad ja süžee, valmistatakse tegelased, õpitakse animeerima, monteerima ja helindama. Töötoa lõpus analüüsitakse ühiselt valminud töid. 

Eeltööna valib grupp kodus välja tegevuse Tammsaare loomingust, mida animeerima hakatakse. 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on otsustanud meie ühist ettevõtmist jõuludeni toetada.


Kuulutame välja soodushinnaga programmi: hind ühe osaleja kohta on 5€. 

Toetuse järgi saab programmist osa veel kuni 140 noort – vastavalt registreerimise järjekorrale. Ühe gruppi suurus on 15-33 noort.


Programmi tegelik hind:
Kuni 12 õpilast, hind 175 eur, lisaks muuseumipilet ja söök (tee ja küpsis) 3 eur/õpilane
Kuni 40 õpilast, hind 350 eur, lisaks muuseumipilet ja söök (tee ja küpsis) 3 eur/õpilane


Hind sisaldab: muuseumi külastus, ekskursioon, juhendatud töötoad, töövahendid ja materjalid, tehnika kasutus ning väike näks.


Programmi tellimise parimad päevad: esmaspäeviti kell 9-14(kokkuleppel), nljapäeviti kell 11-15, reedeti kokkuleppel.


Lisainfo:
Annika Heinsalu
kuraator-pedagoog
A. H. Tammsaare muuseum
Koidula 12a, Tallinn 10125
Tel: 6013232; 56 468 597
www.linnamuuseum.ee/tammsaare

image001

nukufilmilastestuudiologo   

             

   
tsna oige2