Merlyn
Arian

Meie koolitustele registreerudes nõustute MTÜ Nukufilmi Lastestuudio üldiste koolitustingimustega, mis on järgmised:

 

 • Koolitused toimuvad vastavalt välja kuulutatud ajakavale, kui koolitus jääb meist sõltuvatel põhjustel ära ja koolitusel osalejale ei sobi pakutav asendusaeg, siis me tagatame koolitustasu täis mahus.
 • Vajadusel (koolitaja haigestub, vms põhjus) võime asendada esmalt välja kuulutatud omapoolse koolitja, kuid tagame koolituse läbiviimise lubatud mahus ja tasemel (kõik meie koolitajad on oma ala professionaalid :))
 • Igale koolitusel osalejale väljastame soovi korral tunnistuse või tõendi koolituse läbimise kohta (paberkandjal või elektrooniliselt). Tunnistus või tõend väljastatakse täies mahus koolituse läbinutele.
 • Igale koolitusel osalejale tagame koolituse jooksul vajalikud õppevahendid ja tehnika.
 • Koolitusele registreerunu peab lugu juhendajatest ja teistest koolitusel osalejatest ning käsitseb koolituse käigus talle usaldatud tehnikat ja muid töövahendeid heaperemehelikult.

 

 • Koha koolitusele tagab koolituse tasu maksmine enne koolitust.
 • Koolitusest või huvikooli õppetööst loobumisest tuleb koheselt teada anda info@nukufilmilastestuudio aadressil.
 • Kui koolitusest/lühikursusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne koolituse toimumist, tagastame 100% ulatuses koolituse eest makstud tasu.
 • Kui koolitusest/lühikursusest loobumise teade on saadetud vähem kui 5 päeva enne koolituse toimumist, tagastame 50% ulatuses koolituse eest makstud tasu.
 • Koolitusele/lühikursusele etteteatamata mitteilmumise korral või koolituse poolelijätmisel ei tagastata koolituse eest makstud tasu.
 • Huvikooli õpingute ettemakstud õppetasu osas tehakse loobumisest teatajale tasaarveldus ja tagastatakse alates teatamisele järgnevast tööpäevast kasutamata tundide tasu.

 

 • HEV õpilased saavad meie kursustel osaleda koos täiskasvanuga, kes võtab täieliku vastutuse õpilase eest.
 • MTÜ Nukufilmi Lastestuudio jätab endale õiguse katkestada õpilase õpingud meie juures, kui õpilasele õppetöö meie juures ei sobi või õppetöö on häiritud, ei ole tagatud õpilase enda, teiste õpilaste, juhendaja turvalisus.