Merlyn
Arian
Scan1-1024x724.jpg
Stuudio tutvustus

Nukufilmi Lastestuudio on mittetulundusühing, mille südameasjaks on animatsiooni valdkonna igakülgne edendamine, animatsioonialase hariduse arendamine ja animatsiooni kui väga võimalusterohke ja valdkonnaülese töövahendi tutvustamine nii Eestis kui välismaal.

 

Oleme Eesti esimene ja seni suurim õpikeskkond, mis loodud animatsiooni huvihariduse süvendatud omandamiseks.

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio on:

  • loonud animatsioonfilmi huvikooli, mille kaasaegse tehnoloogiaga sisustatud õppekeskkonnas toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud erahuvikooli õppekava alusel erinevatele vanuseastmetele spetsiaalsete õppemeetoditega kursused alates 2002. aastast.
  • töötanud välja Tiigrihüppe Sihtasutuse (HITSA) toel animatsiooni õppekavad ja koolituspaketid üldhariduskoolide õpetajatele, et tutvustada kaasaegseid loovust arendavaid õppemeetodeid ja innustada erinevate ainete õpetajaid koostööle.
  • loonud animatsiooni erinevaid tehnikaid ja võimalusi tutvustavad töötubade paketid, mis pakuvad põnevat ja kasulikku aja veetmise võimalust erinevatele sihtrühmadele.


Nukufilmi Lastestuudio osaleb aktiivselt animatsiooni valdkonda arendavates ja populariseerivates projektides. Meie tegevust on toetanud väga paljud erinevad koostööpartnerid, näiteks Eesti Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium, Jaapani Keisririik, Prantsuse Vabariik, Tallinna linn ja teised Eesti erinevad omavalitsused, haridusasutused, mitmed sihtasutused, fondid ja eraettevõtted.

Nukufilmi Lastestuudio töötajatel on rohkelt pedagoogilise töö kogemusi, osates õpetada animatsiooni erinevatele eagruppidele ka rahvusvahelisel tasandil. Näiteks oleme mitmete rahvusvaheliste filmifestivalide (Buster, Arsenal, Nordic, Hannover, H2T, Priit Pärna Animafilmi festival, New Horizons) raames korraldanud ning edukalt läbi viinud töötubasid. Need töötoad on olnud eriti põnevad igas vanuses osalejatele, sest töötubade raames on olnud võimalus kogenud juhendajate käe all ise erinevaid animatsioonitehnikaid katsetada ning lausa oma esimesi filme valmistada!

Sotsiaalse ettevõttena kasutame teenustelt saadud tulu huvikooli tasude vähendamisel ning riskirühma kuuluvate laste ja noorte animatsiooniõppe võimaldamiseks.

 

Jaga