Merlyn
Arian
2013_sygisvaheaeg.jpg
Muhumultikad

13.-15. märts Muhumultikad ehk vanasõna-animatsiooni-töötuba Muhu Noortekas


Mes elukas sie muhulane sõuke oo?

Täma...
...oo ühtevalu nii ruttus kut roti kosilane või kut veski alumine kivi.
...kägiseb kut koapsu kott ja ulub kut juut tuule käe või kut Viirelao majakas.
...muretseb nõnna kut oleks kassi kausi ää lõhkun.
...oo uhke kut juudi jõulupuu – ja ise oo nii irmus kena.
...köib joanibe villsete sokkidega rinki ja iga teene sõna oo „Neh!"

// Mihkel Tarvis Piiri Metsavahilt

 

Tegijad: animatsiooni- ja pärimusehuvilised noored Muhumaalt

Õpetajad: Kadri Tüür, "vanamees" Peeter Ritso, Sondra Lampmann ja Erik Alunurm

Orgunn: Arnek Grubnik (Muhu Noortekas) ja Elo Liiv (Nukufilmi Lastestuudio)

Jaga