Merlyn
Arian
animaabi.jpg
Õpetajate koolitus

Nukufilmi Lastestuudio ja Tiigrihüppe Sihtasutus alustasid koostööd  2003. a, et arendada välja terviklik animatsiooniõppe pakett Eesti üldhariduskoolidele. Alates 2013. aastast, mil Tiigrihüppe SA ja EITSA e-Õppe Arenduskeskuse baasil loodi HITSA Innovatsioonikeskus on koostöö jätkunud Tiigrihüpe Koolis programmi alusel.

AnimaTiigri raames toimuvad animatsiooni olemust ja kaasaegseid rakendusvõimalusi tutvustavad koolitused üldhariduskoolide õpetajatele. Kursuste jaoks on loodud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava lisades sätestatud filmikunsti käsitlevad õppematerjalid, mille alusel õpetajad omandavad vajaliku metoodika ja oskused.
Koolitustel omandatu rakendamiseks korraldatakse koos Nukufilmi Lastestuudioga õpilastele animafilmide konkurssi, mille teema kuulutatakse välja iga õppeaasta alguses.

Animatsiooniõppel üldhariduskoolis on keskne roll õpilaste loovuse arendamisel. Samuti pakub erinevate animatsioonitehnikate kasutamine ja lõimimine teiste õppeainetega võimaluse kohustusliku loovtöö tegemiseks.

Loe lisa Koolielu.ee portaalist:

Kui valgest paberilehest sünnib elav maailm

Arvuti võib õpilase käes muutuda pintsliks ja pliiatsiks

Abivahendeid õpetajale leiab veel meie Animaabi24 lehelt

 


Hinda, kuidas koolitus Nukufilmi Lastestuudios meeldis

1 1 1 1 1 Keskmine 5.00 (Hindajaid: 22)

Jaga

Muljed ja ettepanekud (1)

Muljed ja ettepanekud  

#1 Janno 05.01.2014 17:23
Animatsiooni kursus oli suurepärane. Eriti hindan praktilisi ülesandeid
millest kursus valdavalt koosnes. Algaja animaatorina sain ülevaate
kuidas lihtsaimaid animatsioone luua ja seda erinevate vahenditega. Väga
meeldis ka see kuidas kursuse korraldajad "sundisid" osalejaid
stsenaariumite osas ise loojad olema.

Õpetajana olen alustanud animatsioonide loomist koos õpilastega ja
õpilased enam muud ei tahagi :)

Loodan, et animatsiooni kursusi toimub Kuressaares ka edaspidi.
Väga tänuväärne!

Lisa oma mulje või ettepanek

Turvakood
Värskenda